“New Way of Working” (NWOW) Çalıştayı Dakar’da Düzenlenmiştir

Dünya İnsani Zirvesi sırasında, insani yardımlarla kalkınma yardımlarının eş zamanlı ve müşterek amaçlar doğrultusunda yürütülmesi amacıyla oluşturulan “New Way of Working” (NWOW) girişimi kapsamında ilk çalıştay, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) tarafından Dakar’da 18-19 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Çalıştaya OCHA’nın yanı sıra, Afrika’da yerleşik BM Mukim Koordinatörleri, ayrıca UNDP, UNICEF, UNHCR gibi diğer ilgili BM ajansları, Kızılay ve Kızılhaç örgütleri, AB Delegasyonları ve ECHO, kalkınma bankaları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilci katılım sağlamıştır.

Etkinlik kapsamında katılımcılar bölge ülkelerinde insani ve kalkınma yardımlarının koordinasyonu bağlamında mevcut, kurumsal ve mali sorunları ele almışlardır. Ardından yapılan alt grup çalışmalarında NWOW'un analiz, planlama, koordinasyon ve liderlik ile finansman veçheleri tartışılmıştır.