'Kadın ve Çocuk Ekseninde Türkiye’nin Yardım Stratejisi' başlıklı yan etkinlik düzenledi

Dünya İnsani Zirvesi’nde AFAD’ın eşgüdümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın Refikaları Sayın Emine Erdoğan himayelerinde “Kadın ve Çocuk Ekseninde Türkiye’nin Yardım Stratejisi” konulu bir yan etkinlik düzenlenmiştir. Sayın Hanımefendi sözkonusu yan etkinliğe baş konuşmacı olarak iştirak etmişlerdir.