Küresel İnsani Politikalar Forumu Toplantısı New York'ta Gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) tarafından New York’ta 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen "Global Humanitarian Policy Forum" (GHPF) başlıklı etkinliğe ülkemizi temsilen Dışişleri Bakanlığı Çoktaraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Hasan Ulusoy katılmıştır.

OCHA tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Forum, bu yıl insani yardımların eşgüdümü konusunda BM sistemi bünyesindeki mevcut mimariyi tesis eden 46/182 (1991) sayılı Genel Kurul kararının 25. Yıldönümü olması çerçevesinde, insani sistemin çeşitli veçhelerinin yanı sıra, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’nin (DİZ) sonuçlarının takibini gündemine almıştır.

GHPF kapsamında 12 Aralık günü açılış konuşmalarının ardından ilk olarak “One Humanity: Shared Responsibility – from (GA) resolution 46/182 to the World Humanitarian Summit”  başlıklı üstü düzey panel gerçekleştirilmiştir. Büyükelçi Ulusoy'un sözkonusu panelde yaptığı konuşmanın metnine (İngilizce) aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür.

Aynı gün sözkonusu panelin ardından “Changing lives-working differently to end need” başlıklı üst düzey panel de gerçekleştirilmiştir.

13 Aralık günü ise, Dünya İnsani Zirvesi’nde gündeme alınan ve insani sistemin farklı veçhelerini konu alan teknik düzeyli çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.