MIKTA UZMANLAR TOPLANTISI

Dünya İnsani Zirvesi sonrası sürecin ve Zirve sonuçlarının izlenmesine yönelik MIKTA uzmanlar toplantısı 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Türkiye’nin MIKTA Dönem Başkanlığında yapılmıştır. Ülkemizi temsilen Dışişleri Bakanlığı ve AFAD’dan katılım sağlanan toplantıya Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy başkanlık etmiştir.

Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer ile BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi temsilcisinin de katıldığı toplantı, MIKTA'nın 2017 yılı Dönem Başkanı olan ülkemizin evsahipliğinde düzenlenen ilk etkinlik olmuştur.

Katılımcılar toplantıda ilk olarak, Dünya İnsani Zirvesi sırasında MIKTA tarafından açıklanan iki ortak ve ilgili ulusal taahhütlerde gelinen aşama ve atılabilecek ilave adımları ele almışlardır.

Toplantıda ayrıca, MIKTA ülkelerinin sözkonusu iki ortak taahhüt haricinde katkı sağlayabileceği diğer taahhüt alanları ve süreçler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Katılımcılar son olarak 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Meksika’nın Cancun şehrinde düzenlenmesi öngörülen Afet Risklerinin Azaltılması 5. Küresel Platformu ile Platform sırasında yapılacak MIKTA yan etkinliği ve DİZ yan etkinliğine yönelik hazırlıkları ele almışlardır.

Toplantıda MIKTA uzmanları DİZ sonuçlarının izlenmesi sürecinin önemini vurgulamış ve bu konudaki diyalogun sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardır.