NWOW İstanbul Çalıştayı

22-23 Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizin evsahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesinin (DİZ) önemli sonuçları arasında yeralan ve ülkemizin kalkınma odaklı insani yardım anlayışıyla örtüşen “Yeni Çalışma Yönteminin” ilerletilmesini hedefleyen NWOW İstanbul Çalıştayı yine Dışişleri Bakanlığımızın  evsahipliğinde ve BM OCHA ve UNDP ile işbirliği içinde 18-19 Mayıs 2017  tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir.   Anılan çalıştay vesilesiyle DİZ sonrası sürecin takibine yönelik Zirve birinci yıldönümü üst düzey paneli  de düzenlenmiştir. Anılan panel ve çalıştaya  Somali İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı’nın yanısıra 10 donör ülkeden temsilciler, Dünya Bankası, OECD, İİT gibi finansal kuruluş ve bölgesel örgütler, çeşitli  BM birim ve ajansları, yerel ve yabancı kuruluşlar ile STK temsilcileri olmak üzere yüzü aşkın katılımcı iştirak etmiştir.