Sayfa yükleniyor, bir saniye...

TÜRKİYE’NİN ZİRVEYE YAKLAŞIMI:

Günümüzde uluslararası insani yardım sisteminin içinde bulunduğu tıkanıklık karşısında, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un şahsi girişimi çerçevesinde, tarihte ilk defa yapılacak olan Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

İnsani sistemin geleceği bakımından mihenk taşı niteliğinde bir etkinlik olması beklenen DİZ, insani krizlere yeterli yanıtı veremeyen mevcut küresel insani sistemi çağın koşullarına uygun şekilde yeniden şekillendirmeyi hedeflemektedir.

Ülkemizin Birleşmiş Milletler ile birlikte ev sahipliği yapacağı Zirve, dünya liderlerini ilk kez krizden etkilenen kesimlerle bir araya getirecek, diğer paydaşların da temsilcileriyle, sistemin geleceğine ilişkin acil sorulara yanıt arayacaktır.  Türkiye, insani alandaki tecrübelerini ve dünyaya örnek teşkil eden uygulamalarını bu vesileyle uluslararası toplumla bir kez daha paylaşma fırsatı bulacaktır.

Türkiye, gerçekleştirdiği resmi insani yardımlarla dünyanın en büyük donör ülkeleri arasında yer almaktadır (2014 yılında 1,6 milyar ABD Doları tutarındaki resmi insani yardımla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından dünyanın 3. en büyük donör ülkesi). Bunun yanında, Türkiye resmi insani yardımının milli gelire oranı dikkate alındığında ise dünyanın “en cömert” donör ülkesidir. Türkiye’nin ayrıca, her platformda güçlü şekilde savunduğu kalkınma yardımları da 3,6 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye hem donör hem de milyonlarca sığınmacıyı barındıran bir ülke olarak, insani sisteminin her iki tarafını da daha iyi değerlendirebilmektedir. Türkiye, böylece küresel insani sistemin başlıca aktörleri arasında yer bulmuştur.

Dünya İnsani Zirvesi’ne ev sahibi olarak Türkiye’nin seçilmesi uluslararası toplumun bu bağlamdaki takdirinin bir nişanesidir.

Ülkemiz ev sahibi olarak tanıtım ve lojistik anlamındaki hazırlıklarının yanı sıra, insani alanda sahip olduğu tecrübelerinin ışığında içerik anlamında da DİZ hazırlıklarına etkin katılım ve katkı sağlamaktadır.