Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Türkiye’nin insani Yardım Politikası

Tarih ve kültürümüzden beslenen güçlü geleneğimize dayanan ve 1980’li yılların ortalarından itibaren bazı ülkelere gıda yardımı şeklinde başlayan uluslararası insani yardımlarımız, son yıllarda ivme kazanarak dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik bakımından de çeşitlenerek, gıda dışında birçok alanı da kapsar hale gelmiştir.
Türkiye ikili düzeydeki insani yardımların yanı sıra BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) ve Dünya Gıda Programı (WFP) gibi uluslararası örgütler aracılığıyla da yardım gerçekleştirmekte ve bu durum, insani yardımlarımıza uluslararası bir boyut kazandırmaktadır.

Amaç

 • Mevcut insani krizlere en hızlı ve etkin şeklide müdahale edilmesine yönelik somut adımlar atılması ve insani krizleri önleyici politikaların belirlenmesi
 • Bu doğrultuda, toplumun küresel düzeyde ortak sorumluluk ve sahipliğinin vurgulanması

Katılım

 • Devlet ve hükümet başkanları
 • Uluslararası örgüt temsilcileri
 • Sivil toplum önderleri
 • Krizden etkilenen topluluklardan temsilciler
 • Özel sektör temsilcileri

Temalar

 • İnsan onuru
 • Güvenlik
 • Dayanıklılık
 • Ortaklıklar
 • Finans

TÜRKİYE’NİN ACİL İNSANİ YARDIMLARI

Türkiye’nin 2013 yılındaki resmi insani yardımları 1.6 milyar ABD Doları

Türkiye’nin dış yardımları 2014 yılında%47,3 oranında artışla6,4 milyar ABD Dolarına çıktı

Resmi kalkınma yardımları son bir yılda%8,6; 12 yılda 42 kat arttı

Bu yardım miktarı ile Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ardından, dünyanın 3. büyük donör ülkesi

Milli gelir temelinde dünyanın "en cömert" donör ülkesi

TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIM FARKI

Tekrarlayan ve müzmin hale gelmiş insani krizlere kalkınma odaklı insani yardım faaliyetleri ile müdahale edilmesi

DÜNYA GENELİNDE

Son 10 yılda yardıma muhtaç insan sayısı 2 katına çıktı.

Her yıl 100 milyon insan doğal afetlerle karşılaşıyor.

250 milyon kişi ekonomik ve sosyal krizlerden etkileniyor.

Savaş ve çatışmalardan etkilenen 60 milyon kişi bir ülke nüfusu olsaydı dünyanın en büyük 24. ülkesi olurdu.

SADECE 2015’TE

Irak'ta 8,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç halde yaşıyor.

Suriye' de 4 milyonu aşkın kişi ülkesini terk etmek zorunda kalırken, 4.8 milyon kişi ise ülkelerinde zor yaşam koşulları altında hayatta kalmaya çalışıyor.

Sudan’da 1,5 milyon kişi yerinden edildi.

Ukrayna’da 5 milyon kişi yardım bekliyor.

MİLYON

kişi savaş, şiddet ve krizler sebebiyle yerinden edilmiş

MİLYON

kişi yurt içinde yerinden edilmiş

MİLYON

mülteci ve sığınmacı

En çok mülteci veren ülkeler

Syria

Suriye

4,7 milyon kişi
Afghanistan

Afganistan

2,6 milyon kişi
Somalia

Somali

1,11 milyon kişi
Sudan

Sudan

666 bin kişi
Congo

Kongo

516,8 bin kişi

Mültecilere en çok kucak açan ülkeler

Turkey

Türkiye

2,7 milyon kişi
Pakistan

Pakistan

1,5 milyon kişi
Lübnan

Lübnan

1,17 milyon kişi
Iran

İran

982 bin kişi
Ethiopia

Etiyopya

700 bin kişi

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Türkiye’nin Suriyelilere yönelik toplam insani yardımı

10 MİLYAR DOLAR

Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye verilen uluslararası destek

455 Milyon Dolar*

*AFAD, 18.02.2016