Sayfa yükleniyor, bir saniye...
Dünya İnsani Zirvesi kapsamında, Türkiye'nin düzenleyeceği yan etkinlikler Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında aşağıda belirtilen salon ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

23 Mayıs 2016

10:00 - 12:00
Türkiye Kamp Yönetim Sistemi

AFAD

Detaylar
12:30 - 14:30
Afet ve İnsani Yardım Lojistiği

AFAD

Detaylar
17:30 - 19:30
Mevlana İnsani Medeniyet Paneli

Konya Büyükşehir Belediyesi

10:00 - 12:00
Çölleşme ve İnsan

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

12:30 - 14:30
Doğal Afetler Bütünleşik Tehlike Haritalarının Hazırlanması ve Risk Modelleme Çalışmaları

AFAD

Detaylar
15:00 - 17:00
Suriyelilerin Türkiye’de Geçici Koruma Statüsü Altında İstihdamı ve İşgücü Piyasasına Erişimi

ÇSGB - İlgili STK’lar

Detaylar
17:30 - 19:30
Kritik Altyapıların Korunması Stratejileri ve Dirençliliğin Artırılması

AFAD

Detaylar
10:30 - 13:30
İnsani Yardımdan Sürdürülebilir Kalkınmaya

TİKA

14:00 - 16:00
Kadın ve çocuk ekseninde Türkiye'nin İnsani Yardım Perspektifi

AFAD

16:30 - 18:00
Savaş Mağduru Kadınlar ve Çocuklar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylar
11:00 - 12:30
Türkiye’deki Suriyelilere Sunulan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu

16:00 - 18:00
Türkiye’deki STK ve USTK’ların İnsani Faaliyetleri ve Kırılgan Gruplara Yönelik Çalışmalar

Türk STK’ları

Detaylar

24 Mayıs 2016

10:00 - 12:00
İnsani Yardım: Örnek Uygulamalar ve Sınamalar

Edirne Valiliği, Gaziantep Valiliği, Kilis Valiliği, Mardin Valiliği, Şanlıurfa Valiliği

13:00 - 18:00
DİZ Gençlik Yan Etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi

Detaylar
10:00 - 11:30
Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Hukukî Durumu ve Suriyelilere Sağlanan Hak ve Hizmetler

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü/AFAD

12:00 - 14:00
Çatışma Bölgelerinde İnsani Yardım ve Zorluklar

İHH

14:30 - 16:30
Türkiye’de Sivil Savunma Faaliyetleri (KBRN ve İkaz Alarm)

AFAD

Detaylar
09:30 - 12:30
İnsani kriz mağdurları ve çalışanlarının tecrübe paylaşımı

AFAD

13:00 - 16:00
Türkiye’nin İnsani Yardım Perspektifi

AFAD-TİKA-Kızılay

Detaylar
09:30 - 12:30
Belediye Başkanları Odak Oturumu: Kentlerin Göçe Cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylar
14:00 - 16:00
Suriye Acil Durum Müdahalesi Kapsamında Çocuk Koruma Projesi

Türk Kızılayı