Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Afet ve İnsani Yardım Lojistiği
AFAD

23 May 2016 12:30 - 14:30

DOLMABAHÇE A

Günümüzde, insani yardım ve korunmaya muhtaç insanların sayısı giderek artmaktadır. Çatışmaların ve afetlerin, yakın gelecekte daha büyük ihtiyaçları doğuracağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle bu krizler, küresel çözümler gerektiren küresel sorunlar haline gelmiştir.

Bu kapsamda, 23-24 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan DİZ kapsamında, Afet ve İnsani Yardım lojistiği konulu panel düzenlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu etkinlik ile DİZ kapsamında önemle üzerinde durulmakta olan; etkilenmiş topluluklara erişim konusunun önemli bir bileşeni olan Afet (İnsani yardım ) Lojistiği konusunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri tartışılacak ve Afet(İnsani Yardım) Lojistiğindeki iyi uygulama örnekleri anlatılacaktır. Böylelikle DİZ ’in önemli bir bileşeni olan etkilenmiş topluluklara erişimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için yapılan iyi uygulamalar yaygınlaştırılacak, karşılaşılan problemlere çözüm yöntemleri hakkında, çeşitli insani yardım aktörlerinin haberdar olması sağlanacak ve Afet (İnsani yardım) lojistiğinde uluslararası işbirliği sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.