Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Belediye Başkanları Odak Oturumu: Kentlerin Göçe Cevabı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

24 May 2016 09:30 - 12:30

HALİÇ

Bugün küresel ölçekte karşılaştığımız en önemli insani krizlerden biri zorunlu göç ve yerlerinden edilmiş insanların geleceğidir. Göç konusunun merkezi hükümetler tarafından kapsamlı şekilde ele alınmasından önce kentler göçmenlerin acil ihtiyaçlarına karşılık vermesi beklenen en yakın birimler olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Yerel liderlere kitlesel mülteci akınına uğrayan kentlerin dirençliliği konusundaki kilit konuları ele alma imkânı tanıyacak olan Belediye Başkanları Odak Oturumu: Kentlerin Göçe Cevabı, yerel liderlerin, dünyanın çeşitli bölgelerindeki göç alma veya göç verme konularında mevkidaşlarıyla tecrübelerini paylaşmalarını hedeflemektedir.