Sayfa yükleniyor, bir saniye...

DİZ Gençlik Yan Etkinliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi

24 May 2016 13:00 - 18:00

DOLMABAHÇE A

Panel 1

Büyük Şehirlerde Yaşayan Mülteci Gençler için Kapasite Geliştirme(Girişimcilik, Eğitim, İstihdam ve İnovasyon Yoluyla Sosyal İçerme)

Dolmabahçe Salonu, 24 Mayıs 2016, 13:00-14:00

İstatistiksel olarak bakıldığında dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan mülteci sayısı, mülteci kamplarında yaşayanlara göre mukayese edilmeyecek kadar fazladır. Bunun örneklerinden biri de Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerdir ki, bu mültecilerin %90’ı şehirlerde yaşarken ancak %10’u mülteci kamplarında hayatını sürdürmektedir.

Bu bağlamda, şehirlerde yaşayan mülteci gençlerin sorun, ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilerek faklı yollarla sosyal içerme süreçlerinin oluşturulması çok önemlidir. Bu sebeple planlanan yan etkinlikten önce İstanbul’da yaşayan Suriyeli gençlerin hedef grup olduğu girişimcilik, eğitim, inovasyon ve istihdam konularında bir saha çalışması yapılmıştır. İlgili araştırma sonuçlarının ışığında, bu panelde iş çevreleri, yerel yönetimler ve gençlik organizasyonları ortaklığında büyük şehirlerde yaşayan mülteci gençler için yapılacak girişimcilik, eğitim, inovasyon ve istihdam faaliyetleri ile  sosyal içerme çalışmaları tartışılacaktır. Bu panelin ardından ilgili tarafların katılımı ile bir ortak çalışma protokolü imzalanması ve sanayi ticaret odaları ile belediye ortaklığında bir genç mülteciler girişimcilik merkezi kurulması planlanmaktadır.

 

Panel 2

Genç Kadınlar: İnsani Krizlerin Aktörleri ve Mağdurları

Dolmabahçe Salonu, 24 Mayıs 2016,14:30-15:30

Bu panel insani sahada çalışan genç kadınların görüş ve vizyonları çerçevesinde şekillenecek olup ayrıca sahada genç kadınlarla ilgili edindikleri tecrübelerine odaklanacaktır.

Panel, genç kadınların insani krizlerde öncelenmesi, sahada daha aktif olarak var olmaları ve katkılarının daha verimli hale getirilmesi için bir fırsat niteliğindedir.

 

Panel 3

Gençlik, Barış ve Güvenlik Temalarında Araştırma Bazlı Konsültasyon

Dolmabahçe Salonu, 24 Mayıs 2016, 16:30-18:00

Bu panel iki bölümden oluşacaktır:

(1)BM Genel Sekreteri Gençlilk Özel Temsilcisi, UN HABITAT ve UNFPA temsilcileri ve İstanbul Gençlik meclisinin katılımı ile bir panel yapılması,

(2) gençlerin küçük gruplarda odak tartışmaları gerçekleştirmeleri. Tartışmaların asıl odaklanacağı ana belge, BM Güvenlik Konseyi’nin gençlik, barış ve güvenlik alanındaki 2250 nolu kararı olup, katılımcılar gençlerin insani aksiyon, barış ve güvenlik alanında gençliğin rol ve potansiyelini tartışacaklardır.

Koordinasyondan sorumlu ortakların UN HABITAT, UNFPA, PBSO, İstanbul Gençlik Meclisi, UNMGCY ve UNHCR, EYSO olacağı panelde bir Ssuriyeli genç de konuşma yapacaktır. Panel sonunda direkt olarak çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen genç mültecilerin, çatışmaların önlenmesi, barış yapım ve güvenlik süreçlerine katkı sağlayacakları daimi bir ağ ve yapı oluşturulması beklenmektedir.