Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Doğal Afetler Bütünleşik Tehlike Haritalarının Hazırlanması ve Risk Modelleme Çalışmaları

Doğal Afetler Bütünleşik Tehlike Haritalarının Hazırlanması ve Risk Modelleme Çalışmaları
AFAD

23 May 2016 12:30 - 14:30

DOLMABAHÇE B

Bu oturum sayesinde Heyelan, Kaya düşmesi ve çığ ve diğer doğal afet türleri hakkında ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılan diğer çalışmalar içinde ülkemiz için en uygun tekniğin belirlenmesi tartışılacaktır. Her ülkenin kendi afet gerçeği göz önünde bulundurularak dünya örneklerinin incelenmesi ve kılavuzda bu örneklerden anlaşılabilir bir dille bahsedilmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz uygulamasının dünya örneklerinden farkının ve/veya benzerliği ifade edilecektir.

Doğal Afetler Bütünleşik Tehlike Haritalarının Hazırlanması konusunda alanında uzman çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, şeklinde gerçekleşecektir. Ana konu farklı konularda uzman kişiler tarafından ele alınıp tüm yönleriyle tartışılacaktır.

Çıktıların; Türkiye'de yapılacak risk azaltma çalışmalarına temel teşkil edecek bütünleşik afet tehlike haritalarının oluşturulmasında yöntem ve metotların belirlenmesi, diğer kurum ve kuruluşların yöntem ve çalışmaları, dünyadaki diğer örneklerin tartışılması, kaya düşmesi-heyelan - su baskını - çığ ve deprem gibi doğal afetler ve teknolojik afetler için afet tehlike haritalarının hazırlanması esaslarının, standartlarının ve kılavuzlarının hazırlanma aşamalarının ve süreçlerinin değerlendirilmesi olması hedeflenmektedir.