Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Kritik Altyapıların Korunması Stratejileri ve Dirençliliğin Artırılması
AFAD

23 May 2016 17:30 - 19:30

DOLMABAHÇE B

Kritik altyapı tanımı ülkelerin tehdit/tehlike profilleri, sektörlerin ve operasyonel sistemlerin sahip olduğu teknolojilere göre ufak farklılıklar gösterebilir. Genel olarak kritik altyapıları; ‘‘Fonksiyonunu kısmen ya da tamamen yitirdiğinde çevreyi, kamu düzenini ve devlet hizmetlerini olumsuz olarak etkileyen sistem ve varlıklar’’ olarak tanımlayabiliriz. Eğer bir kritik altyapı hizmet veremez hale gelirse kamu düzeni, güvenlik ve ekonomi üzerinde ciddi riskler oluşturur.

Devletler için kritik altyapılarını belirlemek, hizmetlerini dengeli ve kesintisiz olarak devam ettirebilmeleri amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak stratejiler geliştirmek hayati öneme sahiptir. Bu yan etkinlikte kritik altyapı sahipleri/işletmecileri, araştırmacılar, kamu otoriteleri, uzmanlar ve danışmanlık firma temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefliyoruz.