Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Savaş Mağduru Kadınlar ve Çocuklar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

23 May 2016 16:30 - 18:00

RUMELİ A

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 1 saat 15 dk sürecek bir panel planlıyoruz ayrıca Belediyemiz tarafından çekilen ve şehrimizdeki genel durum ile Belediyemizin sosyal hizmet modelini gösteren kısa bir film gösterimi olacaktır.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Kadem Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Muazzez Ersoy, Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral ve Prof. Dr. Aşkın Asan konuşmacı olarak katılacaktır. Video gösterimi olacak ve sonrasında konuşmacılar sözlerini tamamlayacaktır. Soru-cevap bölümünden sonra moderatör Prof. Dr. Aşkın Asan’ın konuşması ile oturum kapatılacaktır.

Savaştan dolayı ülkelerini terkederek Türkiye’ye (özellikle Gaziantep’e) yerleşen kadın ve çocukların sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Suriye Krizine yönelik politikalar artık uzun dönemde planlanlamalı ve kalkınma temelli (gelir, istihdam, sosyal refah) olmalıdır. Hem kısa vadeli insani yardımları hem de uzun vadeli kalkınma temelli yaklaşımlar birlikte yürütülmelidir. Belediye olarak sadece kısa vadeli programlar yapmıyoruz ayrıca uzun vadeli kalkınma temelli programlarda yapıyoruz.

 

Bu bağlamda aşağıda belirttiğimiz alanlarda bölgesel tecrübelerimizi paylaşacağız.

  • Belediye Hizmetleri
  • İş imkanları ve istihdam olanakları
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Sosyal Uyum

Tecrübelerimizi paylaşarak, kamu kurumları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlar için değişen ihtiyaçlar, çıkarılan dersler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirici kanal oluşturmayı hedefliyoruz. Kucaklayıcı bir kültür oluşturarak  mülteci karşıtı ve çeşitlilik karşıtı yaklaşımların önlenmesi konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Etkinliğin ana mesajı Suriye’de süren iç savaşa son verilmesi ve barışın sağlanmasına yönelik olacaktır. Barış gerçekleşip güvenlik sağlanmadığı sürece, Suriyelilere yönelik yapılan sosyal ve ekonomik yardımlar yetersiz kalacaktır. Uluslararası organizasyonların bu gerçek hakkında dikkatini çekmek istiyoruz. Ayrıca eğitim, sağlık, sosyal uyum, istihdam konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yaklaşımı katılımcılara sunulacaktır.

Panelde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve şehrin genel durumu ile Belediyenin sosyal hizmet modelini anlatan bir kısa film gösterimi de gerçekleştirilecektir.

Kamu sektörü ve üniversiteyi bir araya getiren panelde savaştan dolayı ülkelerini terkederek Türkiye’ye sığınan kadın ve çocukların sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, tecrübelerin paylaşılması, kamu kurumları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlar için değişen ihtiyaçlar, çıkarılan dersler ve yürütülen çalışmaların ele alınması hedeflenmektedir. Sığınmacıları kucaklayıcı bir kültürün oluşturulması, mülteci ve kültürel çeşitlilik karşıtı yaklaşımların önlenmesi konusunda farkındalığın yaratılması hedeflenmektedir.