Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Suriyelilerin Türkiye’de Geçici Koruma Statüsü Altında İstihdamı ve İşgücü Piyasasına Erişimi

Suriyelilerin Türkiye’de Geçici Koruma Statüsü Altında İstihdamı ve İşgücü Piyasasına Erişimi
ÇSGB - İlgili STK’lar

23 May 2016 15:00 - 17:00

DOLMABAHÇE B

2015 sonrası Birleşmiş Milletler Kalkınma Gündeminin temel maddelerinden birisi olan uluslararası hareketlilik, ülkelerin en önemli konularından biri olmaya devam etmektedir. Buna paralel olarak, “göç”ün Türkiye’nin 10. Kalkınma Planında özel bir konu olarak seçilmesi bu konunun Türk siyasi iradesi için önemini de gözler önüne sermektedir.

Suriye’de iç çatışmaların başlamasından bu yana, Türkiye Suriyelilere yönelik “açık kapı” politikası uygulamıştır. Bu bağlamda, Türkiye, uluslararası hukuk ve uygulamalarda tanımlanan geçici koruma kilit şartlarını yerine getirerek Suriye vatandaşlarına “geçici koruma” sağlamaktadır. Türkiye’de Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin kayıt dışı çalışmalarını önlemek ve “insana yakışır iş” ilkesi temelinde işgücü piyasasına girişlerini sağlamak amacıyla Ocak 2016’da “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiş ve böylece Suriyelilerin işgücü piyasasına girişleri mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, Suriyelilere yönelik Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı koordinasyonunda kurulmuş olan “Ekonomi ve İşgücü Çalışma Grubu” geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin işgücü haritalarının çıkarılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması, işgücü piyasası ihtiyaçları çerçevesinde mesleki rehabilitasyonlarının sağlanması ve girişimciliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin verilmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Bu doğrultuda, ÇSGB/Çalışma Genel Müdürlüğü ve İŞKUR koordinasyonunda düzenlenecek olan “Türkiye’de Bulunan Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Erişimi ve İstihdamı” konulu yan etkinlik kuruluşların konuyla ilgili görüşlerini tespit etmek, ayrıca kaynakların etkin kullanımını desteklemek amacıyla mevcut girişimlerin farklı ve örtüşen kısımlarını paylaşmak amacı taşımaktadır. İlgili kurumlardan temsilciler (Çalışma Genel Müdürlüğü, İŞKUR, ILO, IOM, UNHCR, SESRIC) panelde tecrübe paylaşımında bulunacak ve katılımcılar tartışma bölümünde katkı sağlayabileceklerdir. Yan etkinlik 23 Mayıs 2016 tarihinde 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.