Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Türkiye’deki STK ve USTK’ların İnsani Faaliyetleri ve Kırılgan Gruplara Yönelik Çalışmalar

Türkiye’deki STK ve USTK’ların İnsani Faaliyetleri ve Kırılgan Gruplara Yönelik Çalışmalar
Türk STK’ları

23 May 2016 16:00 - 18:00

TOPKAPI A

Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Nisan 2011’de Suriye’den ülkemize yönelik başlayan nüfus hareketleri neticesinde 9 Haziran 2011’de Hatay’da ilk Suriyeli kampı kurulmuştur. (Altınözü 1) Aradan geçen 5 yılda Suriye’de siyasi ve insani durumun kötüleşmesi, Türkiye’ye yönelik nüfus hareketinin artmasına neden olmuş, bu doğrultuda 10 ilimizde 26 geçici barınma merkezi kurulmuştur. Türkiye içerisinde ya da Suriye sınırında bulunan sığınmacılara 5 yıllık süreçte, pek çok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları insani yardım faliyeti konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır. Ayrıca bahse konu ulusal ve uluslararası STK’lar incinebilir gruplara yönelik pek çok çalışma yapmıştır. Bu çerçevede gerçekleştireceğimiz yan etkinlik aracılığı ile aşağıdaki amaç ve hedeflere ulaşılması planlanmaktadır;

Suriye’de yaşanan insani kriz neticesinden yerlerinden edilmiş 4.8 milyon Suriyeli Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Libya ve Irak’ta bulunan kamplarda barınmaktadır. Söz konusu ülkelerdeki kamplar incelendiğinde, Türkiye’dekilerin standartlar ve verilen hizmetler açısından en nitelikli kamplar olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu yan etkinlik ile Türkiye içerisindeki ve sınırdaki sığınmacılara sivil toplum kuruluşlarının hangi yöntemlerle ve nasıl yardımcı oldukları konusunda bilgilendirme amaçlanmıştır. Böylelikle, açık kapı politikası ile yerlerinden edilmiş Suriyelilere topraklarını açan Türkiye’nin, Suriye krizi için yaptığı çalışmaların tanıtılması ve bu konuya uluslararası toplumun dikkati ve desteğinin çekilmesi hedeflenmektedir.