Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Türkiye’de Sivil Savunma Faaliyetleri (KBRN ve İkaz Alarm)
AFAD

24 May 2016 14:30 - 16:30

DOLMABAHÇE B

Günümüzde gelişen teknoloji, artan siyasi ve uluslararası gerginliklerle birlikte KBRN silahlarının teşkil ettiği tehdit ve tehlikeler hızla artmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumu ve komşu ülkelerdeki istikrarsızlıklar dikkate alındığında, insan sağlığına ve aynı zamanda doğal çevreye zarar verebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin neden olabileceği afet ya da acil durumların meydana gelebilme riskinin her geçen gün artmakta olduğu gözlenmektedir. Bu silahlar ve silah yapımında kullanılan malzemelerin terörist gruplar gibi devlet dışı aktörler tarafından edinilmesi de artan riskler arasındadır. Sınır komşumuzdan gelebilecek KBRN riskleri belirlenirken dikkate alınan ilk grup, Suriye sınırına yakın bölgede bulunan illerden oluşmaktadır. Bu illerin diğer illere göre daha kolay hedef olabileceği değerlendirilmektedir. Suriye sınırında bulunan iller, sınırın diğer tarafında meydana gelebilecek kimyasal saldırılardan etkilenen kişilerin ülkemize giriş yapabileceği bölgede bulunduğundan yüksek risk taşımaktadır. Ayrıca Suriye sınırındaki kirliliğin bu illere de sirayet edebileceği, füzelerin kullanılabileceği ve çeşitli illerimizin KBRN içerikli terör ve sabotaj eylemlerine maruz kalabileceği değerlendirilmektedir.

AFAD, sorumlu ve yetkili otorite olarak doğal veya insan kaynaklı bir afet durumunda, düşman saldırılarında, KBRN tehdit ve tehlikelerinde bizi ve ailemizi uyarmak için ulusal düzeyde güvenilir Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm, Mesajlı Uyarı sistemleri oluşturmaktadır.

Bu yan etkinlikte biz, Türkiye’deki sivil savunma faaliyetleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu aktivitede Türkiye’de sivil savunma faaliyetlerinin neler olduğu, KBRN alanında ve ikaz alarm sistemi ile ilgili neler yapıldığı yer alacaktır. Bu aktiviteyle kamu sektörünü ve üniversiteyi bir araya getiriyoruz.