Sayfa yükleniyor, bir saniye...

Yeni Çalışma Yöntemi (NWOW)

GENEL

İnsani yardım ve kalkınma aktörleri, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektörün, ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak yıllardır işbirliği içerisindeler. Yeni Çalışma Yöntemi (NWOW) ile işbirlikçilerin sergilemekte oldukları çabalarda daha anlamlı bir gelişme sağlanabilmesi ve işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması için somut bir yol sunulması hedeflenmektedir.

Yeni Çalışma Yöntemi (NWOW), kısaca, geniş yelpazedeki aktörlerin üstün yönlerinden faydalanılarak ortak amaçlara yönelik bir işbirliği olarak tanımlanabilir. Mümkün olduğu durumlarda, bu çabaların ulusal ve yerel düzeydeki mevcut kapasiteyi takviye etmesi ve güçlendirmesi öngörülmektedir.

Ortak amaç, ihtiyaç, risk ve kırılganlıkların azaltılmasını sağlayarak kalkınma ve insani yardım (ve ilgili diğer) aktörlerinin 3 ila 5 yıl içerisinde ulaşılmasına katkıda bulunduğu sonuç olarak tanımlanabilir.

Ortaklar

Dünya İnsani Zirvesi sırasında,  dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile UNICEF, UNHCR, OCHA, WFP, FAO, UNFPA ve UNDP yöneticileri, Dünya Bankası ve Uluslararası Göç Örgütünün de desteğiyle, krizler müdahale konusunda mutabık kaldıkları Yeni Çalışma Yönteminin hayata geçirilmesine yönelik bir taahhüt belgesi imzalamışlardır.  Taahhüdün amacı, sadece insani ihtiyaçları karşılamak değil, zaman içinde ihtiyaçları, risk ve kırılganlığı da azaltmaktır.

Hedefler

Yeni Çalışma Yönteminin hayata geçirilmesi, öncelikle BM kuruluşları, uluslararası ve yerel STK'lar, özel sektör, sivil toplum aktörleri ve hükümetler arasında daha geniş bir işbirliğinin sağlanmasına bağlıdır.

Taraflarca imzalanan taahhüt belgesinde mutabık kalındığı üzere, Yeni Çalışma Yöntemi;

•Mevcut kaynak ve imkânların daha iyi kullanılmasını, risk, kırılganlık ve kriz durumundaki insanlar için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde daha iyi şartların sağlanmasını, uzun vadede insani ihtiyaçların azaltılmasını,

•İnsanların ihtiyaç, risk ve kırılganlığının azaltılması için ortak ve ölçülebilir amaçlara ulaşılmasını sağlayarak özel sektör, yerel aktörler ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları da dâhil paydaşlar arasında, yeni ortaklıkların ve işbirliklerinin harekete geçirilmesini öngörmektedir.

Bu amaçlara ulaşılabilmesi için imzacı taraflar;

•Kavramsal açıdan, sürdürülebilirlik, kırılganlık ve dayanıklılık konusunda ortak bir anlayışın geliştirilmesi,

•Operasyonel açıdan ise, temel değişikliklerin uygulamaya konulması ve bu kapsamda (i) veri, analiz ve bilginin ortak bir havuzda toplanarak sunulması, (ii) daha iyi ortak planlama ve programlama süreçleri tasarlanması (iii) müşterek amaçlar için etkin liderlik sergilenmesi ve (iv) müşterek amaçların desteklenmesi için uygun finansman yöntemlerinin geliştirilmesi konularında mutabık kalmışlardır.